Historia biblioteki PDF Drukuj Email
piątek, 16 listopada 2012 22:16

Dzieje biblioteki w Łochowie

Kalendarium

Początki działalności bibliotecznej na terenie Łochowa sięgają  lat międzywojennych,

już wówczas istniały: ruchoma biblioteczka policyjna, biblioteczka kolejowa

1949

W listopadzie powstała Gminna Biblioteka jako zorganizowana instytucja

Organizatorami byli: Powiatowa Biblioteka w Węgrowie i ówczesny kierownik szkoły podstawowej  w Gwizdałach  p. Marian  Laszka.

Pierwszą jej  siedzibą był  budynek Szkoły Podstawowej  nr.1 w Łochowie w którym zajmowała powierzchnię 40 m 2

1964

Bibliotekę przeniesiono do ówczesnego budynku Gminy na pierwsze piętro, gdzie zajmowała powierzchnię 16 m2

1965

Biblioteka otrzymała nową siedzibę w nowo otwartym Domu Kultury.

Zajęła powierzchnię 45 m2. W większym pomieszczeniu była wypożyczalnia, w mniejszym czytelnia. Placówka staje się organem koordynującym i nadzorującym działalność 5 filii bibliotecznych / Budziska, Gwizdały, Kamionna, Ogrodniki, Ostrówek /.

1971

Czytelnicy zaczęli korzystać z wolnego dostępu do półek

1980

Została utworzono Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna  na mocy ustawy z dn. 9 kwietnia

 1968 r. o bibliotekach/ Dz. U. Nr.12 poz.63/

Siedzibą biblioteki jest Miejski i Gminny Ośrodek Kultury, a terenem jej działalności

Miasto i gmina Łochów.

1983

Biblioteka zajmuje trzy pomieszczenia o łącznej powierzchni 90m2 . W jednym pomieszczeniu znajduje się wypożyczalnia  książek dla dorosłych, w drugim literatura dla dzieci i młodzieży, w trzecim mieści się czytelnia.

1989

Biblioteka zostaje poszerzona o jeszcze jedno pomieszczenie , gdzie jest magazyn książek

i  opracowuje się księgozbiór.  Łącznie biblioteka zajmuje  4 pomieszczenia o powierzchni 160 m2

1992

Mocą uchwały Rady Gminy w Łochowie nr XXV/120/92  z dn. 25 czerwca 1992r.

nadano Statut Miejskiemu i Gminnemu Ośrodkowi Kultury .

Biblioteka i jej filie /Ostrówek, Ogrodniki, Kamionna/ nadal wchodzą w jego skład.

2008

 uchwałą Rady Miejskiej w Łochowie nr XX/124/2008 z dn 27.02.2008 r zostaje utworzona  z dniem 01.04.2008 Biblioteka Publiczna  jako oddzielna instytucja kultury.

 

Kierownicy Biblioteki w Łochowie:

          Marian Laszek               1949 – 1964

          Maria Zdzichowska       1964 - 1978 

          Elżbieta Chudoń            1979

          Aurelia Witul                 1979 – 1992

         Stanisława Biernacka    1993 – 2003

Dyrektor Biblioteki

Beata Załecka              2008